skip to Main Content

Xi Măng Hà Tiên

xi-mang-ha-tien

Bao 50 Kgxi-mang-ha-tien

nh gởi: Quý khách hàng, Công ty phân phối VLXD Huy Thành Phong chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng

STT Tên VLXD ĐVT Giá đá co VAT
1 Xi măng Holcim bao 86.000
2 Xi măng Hà Tiên đa dụng bao 85.000
3 Xi măng TOPCOMECP40 bao 80.000
4 Xi măng Hà Tiên xây tô Bao 74.000
5 Xi măng Holcim xây tô Bao 75.000
6 Xi măng Fico Bao 80.000
7 Xi măng Cẩm Phả Bao 72.500
8 Xi măng Phúc Sơn Bao 72.500
       

Bao 50 Kg

nh gởi: Quý khách hàng, Công ty phân phối VLXD Huy Thành Phong chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng

STT Tên VLXD ĐVT Giá đá co VAT
1 Xi măng Holcim bao 86.000
2 Xi măng Hà Tiên đa dụng bao 85.000
3 Xi măng TOPCOMECP40 bao 80.000
4 Xi măng Hà Tiên xây tô Bao 74.000
5 Xi măng Holcim xây tô Bao 75.000
6 Xi măng Fico Bao 80.000
7 Xi măng Cẩm Phả Bao 72.500
8 Xi măng Phúc Sơn Bao 72.500
       
Back To Top