skip to Main Content

xi măng hà tiên đa dung

xi mang

STT Tên VLXD ĐVT Xe lớn m3, giá
1 Xi măng Holcim bao 86.000
2 Xi măng Hà Tiên đa dụng bao 85.000
3 Xi măng TOPCOMECP40 bao 80.000
4 Xi măng Hà Tiên xây tô Bao 74.000
5 Xi măng Holcim xây tô Bao 75.000
6 Xi măng Fico Bao 80.000
7 Xi măng Cẩm Phả Bao 72.500
8 Xi măng Phúc Sơn Bao 72.500
Back To Top