skip to Main Content

Giá Cát Đá Xây Dựng Ngày 20/11/2019

BÁO GIÁ CÁT XÂY DỰNG

STT CÁT XÂY DƯNG CÁC LOẠI ĐVT GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT GHI CHÚ
1 Cát bê tông zing hat to Khôi 340,000 355,000
2 Cát bê tông 1 Khôi 280,000 290,000
3 Cát bê tông 2 Khôi 230,000 245,000
4 Cát bê tông trộn Khôi 210,000 220,000
5 Cát xây tô sàng Khôi 170,000 180,000
6 Cát xây tô Khôi 150,000 160,000
6 Cát lấp Khôi 140,000 150,000

 

 

 

 

 

 

BÁO GIÁ CÁT XÂY DỰNG

ĐÁ XÂY DƯNG CÁC LOAI ĐVT GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT GHI CHÚ
1 Đá 1 x 2 Khối 260,000 280,000
2 Đá 1 x 2 xám xanh Khôi 290,000 310,000
3 Đá 4/6 xanh Khối 300,000 315,000
4 Đá 1/2 xanh HA Khối 380,000 390,000
5 Đá 4 x 6 Khối 300,000 315,000
6 Đá mi Khối 210,000 230,000
7 Đá 0 x 4 khối 210,000 230,000

 

 

 

Back To Top