skip to Main Content

TPHCM: Hướng tới công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 19, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố giá vật liệu xây dựng phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương.

Cụ thể UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định và công bố giá vật liệu xây dựng làm cơ sở quản lý giá xây dựng công trình trên địa bàn. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cho phép đầu tư theo thẩm quyền; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận đầu tư.

Về việc thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng: Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện công bố giá đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng đặc thù là khoáng sản.

Do đó, việc lựa chọn danh mục vật tư, vật liệu xây dựng để công bố giá thuộc thẩm quyền của UBND TP Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng lưu ý, danh mục vật tư, vật liệu xây dựng được công bố phải đảm bảo tính phổ biến, tính thị trường, tính đa dạng, tính thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng tại địa phương. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đối với những vật tư, vật liệu xây dựng khó thu thập thông tin giá thị trường, có thể thực hiện công bố giá tại địa điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (chưa tính cự ly vận chuyển) như nêu tại Văn bản số 8831/SXD-VLXD. Cụ thể, giá thép xây dựng hiện đang ổn định trong quý 3 2018.

Tuy nhiên, để công bố vật liệu xây dựng của địa phương thực sự phát huy hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn có thẩm quyền phù hợp công bố cước vận tải hoặc chi phí vận chuyển theo loại đường, cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển… làm căn cứ xác định giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên, báo cáo UBND thành phố để tổ chức thực hiện theo quy định.

Tổng Hợp

Back To Top