skip to Main Content

GIÁ CÁT ĐÁ XÂY DỰNG NGÀY 2019

BÁO GIÁ CÁT XÂY DỰNG

STT CÁT XÂY DƯNG CÁC LOẠI ĐVT GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT GHI CHÚ
1 Cát bê tông zing hat to Khôi 340,000 355,000
2 Cát bê tông 1 Khôi 280,000 290,000
3 Cát bê tông 2 Khôi 230,000 245,000
4 Cát bê tông trộn Khôi 210,000 220,000
5 Cát xây tô sàng Khôi 170,000 180,000
6 Cát xây tô Khôi 150,000 160,000
6 Cát lấp Khôi 140,000 150,000

 

 

 

 

 

 

BÁO GIÁ CÁT XÂY DỰNG

ĐÁ XÂY DƯNG CÁC LOAI ĐVT GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT GHI CHÚ
1 Đá 1 x 2 Khối 260,000 280,000
2 Đá 1 x 2 xám xanh Khôi 290,000 310,000
3 Đá 4/6 xanh Khối 300,000 315,000
4 Đá 1/2 xanh HA Khối 380,000 390,000
5 Đá 4 x 6 Khối 300,000 315,000
6 Đá mi Khối 210,000 230,000
7 Đá 0 x 4 khối 210,000 230,000

 

 

 

Back To Top