skip to Main Content

Đề nghị dừng xuất khẩu cát tận thu ở Phú Quốc

 Về việc dừng xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét vùng nước cảng quân sự Vùng 5 Hải quân, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ Xây dựng đã có Văn bản sô 2988/BXD-VLXD gửi Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1433/PC-VPCP ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét vùng nước cảng quân sự Vùng 5 Hải quân, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ Xây dựng “Chủ trì rà soát quy hoạch xây dựng đô thị, quản lý chặt chẽ việc khai thác cát xây dựng, nghiêm túc thực hiện chủ trương không cấp phép xuất khẩu cát”. Bộ Xây dựng đã nghiêm túc dừng hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại các cửa sông, cảng biển theo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Xây dựng đã giao cho các cơ quan chuyên môn: “Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để phục vụ nhu cầu san lấp và làm vật liệu xây dựng trong nước; đồng thời xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng loại vật liệu này”.

Đối với việc sử dụng cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét vùng nước cảng quân sự Vùng 5 Hải quân, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, cụ thể sau:

Văn bản số 1545/BXD-VLXD ngày 07/7/2017 của Bộ Xây dựng, trong đó kiến nghị thực hiện nghiêm dừng xuất khẩu cát nhiễm mặn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017 và văn bản số 9826/VPCP-CN ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn bản số 1195/UBND-KTCN ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó kiến nghị việc “thu hồi cát nhiễm mặn không nên xuất khẩu mà chỉ để phục vụ cho nhu cầu san lấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung hiện đang thiếu nguồn cát san lấp rất lớn và đang có nhu cầu nhập khẩu từ nước ngoài”;

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9826/VPCP-CN ngày 15/9/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu việc ngừng xuất khẩu cát vĩnh viễn của Campuchia và ảnh hưởng tới thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam và có giải pháp phù hợp để hướng dẫn các địa phương chủ động đảm bảo thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn. Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài”, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 249/BXD-VLXD ngày 23/10/2017 đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thông báo cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan về chủ trương: “Việt Nam không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài”. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để Bộ Tư lệnh Hải quân biết và thực hiện.

VLXD.org (TH/ Xây dựng)
Back To Top