skip to Main Content

Đá Mi Bụi

da-mi-bui-gia-tot

GIÁ:

Đá mi bụi là loại mạt đá xây dựng được sàng tách trong quá trình chế biển các loại đá 1×1 và đá 1×2. Kích thước chuẩn của loại mạt đá này là từ 3mm-14mm.

Sản phẩm được ứng dụng rất rộng rãi trong ngành xây dựng như:

–  Dùng làm thành phần của bê tông nhựa nóng và nhựa nguội, có thể rải trực tiếp lên mặt nhựa nóng.
–  Dùng để làm gạch khối ( gạch không nung).
–  Làm tấm đan bê tông, rải nền đường, nền nhà, san lấp các công trình v.v…

Back To Top