skip to Main Content

Báo Giá Cát Tổng Hợp

CÁT XÂY DƯNG CÁC LOAI ĐVT GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT GHI CHÚ
1 Cát bê tông zing hat to Khôi 340,000 355,000
2 Cát bê tông 1 Khôi 280,000 290,000
3 Cát bê tông 2 Khôi 230,000 245,000
4 Cát bê tông trộn Khôi 210,000 220,000
5 Cát xây tô sàng Khôi 170,000 180,000
6 Cát xây tô Khôi 150,000 160,000
6 Cát lấp Khôi 140,000 150,000
Back To Top